Google mer innovativt än andra

Som en av få forskare har Annika Steiber släppts in på det mytomspunna huvudkontoret Googleplex i Silicon Valley under nästan ett år.

– På Google anser man inte att det går att tvinga fram innovationer. Nya idéer skapas av rätt personer i en företagskultur som uppmuntrar och sedan fångar upp kreativa idéer, säger Annika Steiber.

Sökjätten gillar inte detaljstyrning av sina anställda. Tumregler passar grundarnas inställning bättre. En av de mest kända är 70–20–10-regeln. Den föreslår att de anställda ska jobba 70 procent med Googles kärnverksamhet, 20 procent med nytänkande relaterat till kärnverksamheten och 10 procent med saker som ligger helt utanför.

– Det var ju bland annat så som Googles självstyrande bil uppstod, säger Annika Steiber.

Hon har djupintervjuat 28 anställda för att hitta förklaringen till Googles omtalade innovativa förmåga. De tillfrågade har olika funktioner, jobbar med olika produkter och i olika länder. Alla försäkrades anonymitet.

– Nästan alla jag intervjuade angav den starka företagskulturen och fokuseringen på personalen som de viktigaste faktorerna för förmågan till nytänkande, säger Annika Steiber.

”Googley”, som kulturen kallas, bygger på grundarnas värderingar. De ville förändra världen, bland annat genom att göra all information i världen tillgänglig och användbar för alla. Men de hade också visionen att skapa det bästa företaget att jobba för.

De intervjuade associerar en Googley-person bland annat med att göra gott, tänka stort, öppenhet, ödmjukhet, entreprenörskap och ständigt beredd på förändringar.

Google har sedan länge en ansvarig person för företagskulturen, CCO, Chief Culture Officer, för att försäkra sig om att den bibehålls och utvecklas.

Företagskulturen är inte bara tjusiga ord på hemsidan, utan har satt tydliga spår i rekryteringsverktyg, utvärderingssystem och organisation, menar Annika Steiber.

Lika viktigt som företagskulturen är fokuseringen på att få tag i rätt personer. ”Den typ av folk du rekryterar påverkar företagets förmåga till innovation”, som en av de intervjuade säger.

Sökjätten har därför anställt forskare på personalavdelningen. De jobbar bland annat med att utvärdera tidigare rekryteringar för att förbättra den processen.

– Innovationer sker överallt inom Google, inte bara inom produktutveckling, säger Annika Steiber.


Pin It